Skip to main content
header-uslugi-griltex

USŁUGI

OCHRONA ŚRODOWISKA
I BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA

W budownictwie infrastrukturalnym możemy wykorzystać naszą ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie, by zastosować optymalne rozwiązania dla zmieniających się warunków geologicznych i przestrzennych.Myślimy o przyszłości i podejmujemy działania, które mają służyć zachowaniu środowiska naturalnego w stanie równowagi. Inżyniera środowiska wiąże się z troską o następne pokolenia - wspieramy świadome korzystanie z zasobów natury oraz zachowanie jej możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania.

budownictwo-infrastrukturalne-griltex
skladowiska-odpadow-griltex

Składowiska odpadów

Proponujemy naszym klientom rozwiązania, które ułatwiają prawidłową i bezpieczną utylizację odpadów. Nowoczesne materiały skutecznie oddzielają składowisko od ziemi, wód gruntowych oraz podziemnych.

zbiorniki-wodne-griltex

Zbiorniki wodne

Uszczelnianie zbiorników wodnych najwyższej jakości materiałami zapewnia retencję wody deszczowej, a także ogranicza przenikanie zanieczyszczonej wody do podłoża.

zabezpieczanie-rowow-griltex

Zabezpieczanie rowów

Odpowiednio zabezpieczamy konstrukcję drogową, co w przyszłości ochroni ją przed uszkodzeniami, takimi jak osuwanie, czy zapadanie się warstw ziemi.

waly-griltex

Wały przeciwpowodziowe

Wały przeciwpowodziowe to konstrukcje, które otaczają tereny podatne na zalewanie. W nowo powstających, jak i już istniejących wałach stosuje się uszczelnianie. Wybór technologii uzależniony jest przede wszystkim od warunków gruntowych.

BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURALNE

W budownictwie infrastrukturalnym możemy wykorzystać naszą ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie, by zastosować optymalne rozwiązania dla zmieniających się warunków geologicznych i przestrzennych.

budownictwo-infrastrukturalne-griltex
skladowiska-odpadow-griltex

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki stosowane do retencjonowania wód opadowych i roztopowych są przez nas izolowane, tak aby zapobiegać podtopieniom i łagodzić skutki suszy.

zbiorniki-wodne-griltex

Zabezpieczanie rowów

Odpowiednie zabezpieczenia chronią konstrukcję drogową przed uszkodzeniami, takimi jak osuwanie czy zapadanie się warstw ziemi.

zabezpieczanie-rowow-griltex

Zabezpieczenia parkingów i placów

Właściwie dobrane zabezpieczenie zwiększa wytrzymałość powierzchni i odporność na ciężar pojazdów, co zapobiega odkształceniom i wydłuża żywotność konstrukcji.

zabezpieczanie-rowow-griltex

Zbiorniki wodne i p.poż

Zbiorniki przeciwpożarowe zapewniają awaryjny dostęp do odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie. Gwarantujemy, że wykonane przez nas uszczelnienia są zgodne ze wszystkimi normami jakości i bezpieczeństwa.

ROLNICTWO

Rolnictwo wywiera duży wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego, gdyż bezpośrednio użytkuje jego zasoby w procesach produkcji. Produkcja zwierzęca wytwarza duże ilości nawozów naturalnych zasobnych w azot i fosfor, które niewłaściwie przechowywane mogą stanowić źródło zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza wód. Dlatego należy poświęcić szczególną uwagę wykonywanym izolacją. W związku z istotnym wpływem rolnictwa na środowisko naturalne proponujemy naszym klientom rozwiązania, które ułatwią prawidłową i bezpieczną utylizację i przechowywanie odpadów.

budownictwo-infrastrukturalne-griltex
biogazownie-griltex

Biogazownie

Celem funkcjonowania biogazowni rolniczych jest przede wszystkim redukcja emisji metanu i utylizacja odpadów, a równocześnie produkcja biogazu. Zbiorniki wykonane z bardzo wytrzymałych membran służą do magazynowania biogazu. Zazwyczaj wykorzystywane są jako bufor przed urządzeniami wykorzystującymi biogaz jako paliwo. Doświadczenie zdobyte przez wiele lat oraz pionierskie realizacje izolacji biogazowni w Polsce pozwala nam proponować klientom najlepsze i najbardziej nowoczesne rozwiązania w branży.

laguny-griltex

Zbiorniki na gnojowice – Laguny

Laguny są rodzajem naziemnych zbiorników, wykonywanych na powierzchni terenu, w postaci niecki przypominającej otwarte baseny przeciwpożarowe. Najważniejszym i niezbędnym elementem laguny jest szczelna izolacja, całkowicie odcinająca zbiornik od gruntu, chroniąca glebę przed skażeniem. Budowane przez nas laguny są obiektami najwyższej jakości, spełniającymi wszystkie niezbędne normy dla zastosowanych materiałów a wieloletnie doświadczenie i pozycja lidera w branży izolacji pozwala nam proponować klientom najlepsze i najbardziej nowoczesne rozwiązania w branży.

zbiorniki-griltex

Zbiorniki wodne

Uszczelnianie zbiorników wodnych najwyższej jakości materiałami zapewnia retencję wody deszczowej, a także ogranicza przenikanie zanieczyszczonej wody do podłoża.

SPORT
I REKREACJA

Griltex oferuje szereg inżynieryjnych rozwiązań dla budownictwa sportowego i rekreacyjnego do zastosowania w projektach miejskich i krajobrazowych. Nasze rozwiązania skupiają się na tworzeniu doskonałego drenażu, filtracji i stabilizacji w celu utrzymania optymalnych warunków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów budowy i konserwacji.

budownictwo-infrastrukturalne-griltex
golf-griltex

Pola golfowee

Zaopatrzenie w wodę instalacji nawadniającej jest najważniejsza kwestią związaną z budową pola golfowego. Uszczelnianie zbiorników wodnych najwyższej jakości materiałami zapewnia retencję wody deszczowej, a także ogranicza przenikanie zanieczyszczonej wody do podłoża.

boiska-griltex

Boiska sportowe

Nasze rozwiązania skupiają się na tworzeniu doskonałego drenażu, filtracji i stabilizacji w celu utrzymania optymalnych warunków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów budowy i konserwacji.

stadniny-griltex

Stadniny koni

Wzmocnienie podłoża wykonane poprzez zgrzewanie geosynetyków o bardzo dużej wytrzymałości oraz ich wyjątkowa absorpcja energii pozwalają na długotrwałe użytkowanie w tak skrajnych warunkach. Na hali ujeżdżalni geowłóknina zostaje zgrzana pas do pasa nie pozostawiając żadnych miejsc wolnych gdzie materiał mógłby być przesunięty pod wpływem uderzeń końskich kopyt. Zgrzewanie zakładów geowłókniny wyeliminowało też ryzyko podwinięcia materiału przy ewentualnych przesunięciach materiału nasypowego w postaci mączki kwarcowej.

park-griltex

Parki

Geosyntetyki odgrywają ważną rolę w projektach kształtowania krajobrazu, niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę erozji, ochronę korzeni drzew, stabilizację gruntu, nawierzchnię przepuszczalną, stabilizację gruntu, zielone dachy czy stawy odwadniające i obwałowania. Korzystając z doświadczenia Griltex , wiedzy i produktów opracowanych podczas wiodącej pozycji w innych sektorach rynku, stworzyliśmy najlepszy zespół wspomagający wykonawstwo przy wykorzystaniu geosyntetyków na rynku architektury krajobrazu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
USŁUGI - BUDOWNICTWO
KUBATUROWE